In elke ondergrond, tot 220 meter diep

We beschikken over de nodige moderne boorinstallaties om in elk type ondergrond (zand, leem, klei, zandsteen,…) in Vlaanderen en Nederland aan de slag te gaan. Onze boorinstallaties gaan – wanneer nodig – probleemloos tot 220 meter diep.

België en Nederland

Tot een bepaalde diepte – afhankelijk van de specifieke locatie - geldt in België uitsluitend een meldingsplicht bij de overheid. Bij diepere boringen moet er een vergunning aangevraagd worden. Ook voor het voldoen aan deze wettelijke verplichtingen kan u op ons rekenen.


Dat geldt ook voor de Nederlandse vergunningsplicht. Wij voorzien de volledige juridische afhandeling van de BRL 6000-21, BRL 11000, BRL2100 en BRL11001. Als één van de weinige geothermische boorbedrijven zijn wij zowel voor de Belgische als Nederlandse markt gecertificeerd. 

Alle parameters in rekening

We brengen alle parameters gedetailleerd in rekening om het aantal boringen en de aangewezen diepte te bepalen. De specifieke ondergrond en de energiebehoefte vormen bij elk project alvast twee belangrijke elementen. 


Wij beschikken over een geologische databank en gespecialiseerde EED-software (Earth Energy Designer) om haarfijn de juiste diepte en dimensionering van de boringen te berekenen. De uiteindelijke watertemperatuur en het -debiet bepalen het vermogen dat elke boring oplevert.

Elk project, klein en groot

Overal waar een geothermische warmtepomp geïnstalleerd wordt, kunnen wij instaan voor de geothermische boringen. Onze projectgrootte varieert van één boring van 80 meter diep voor een bescheiden rijwoning of halfopen bebouwing tot en met 100 boringen voor een uitgebreid bedrijfsgebouw of een groot woonproject. Elke project werken we af met de grootste zorg en toewijding.

Totaalservice voor geothermische boringen

Wij zorgen bij elke geothermische boring ook voor de horizontale verslepingen, zodat we alles kant-en-klaar opleveren voor de verdere installatiewerken door de warmtepompinstallateur.


Naast het boren van de gewenste boorgaten met de spoelboormethode door onze boormeesters, beschikken we over een gespecialiseerd team voor het horizontale leidingwerk. Dit omvat het plaatsen van de leidingen waarmee we de verschillende boorgaten met elkaar verbinden en samenbrengen in de collectorput.


Vanuit de collectorput brengen we de aan- en afvoerleiding naar binnen en plaatsen we twee afsluitkranen. Ook de muurdoorvoer - meestal in de kelder - werken we zorgvuldig af. 

Gratis koeling in de zomer

Wij adviseren steeds om de geothermische boring in de zomer ook te gebruiken voor gratis koeling. Dit levert niet alleen een kosteloze koeling op, maar draagt ook bij tot het broodnodige evenwicht van de ondergrondse warmtebron. 


Door de koude- en warmteopslag doorheen de seizoenen goed op elkaar af te stemmen, beperken we het aantal boormeters … én dus ook de boorkosten.

Waar anderen afhaken…

Wij denken steeds mee met uw noden en wensen. Waar nodig zoeken we oplossingen op maat. Ook bij beperkte ruimtes of krappe locaties brengen we de uitdaging gegarandeerd tot een goed einde. Zo kunnen we bij plaatsgebrek veilig en probleemloos boren tot op 1 meter van een gebouw.


We laten niets aan het toeval over. Voor de uitvoering van elke opdracht brengen we altijd een plaatsbezoek. Bij complexe projecten komen we al in de offertefase ter plaatse voor een inspectie en technische analyse.

VM boringen-137