Kwaliteitsvolle boring

Om een geothermische warmtepomp te realiseren die perfect aan de verwachtingen voldoet, is de uitbalancering van de geothermische warmtebron met een vakkundige boring en correcte afwerking van groot belang. 


Dankzij de inzet van moderne boorinstallaties en onze ervaren boormeesters staan wij garant voor een kwaliteitsvolle boring, waarbij we steeds de beoogde diameter respecteren. Dit leidt tot een stabiele en betrouwbare geothermische warmtebron.

Grondige voorbereiding

Een kwaliteitsvolle geothermische boring begint bij een goede voorbereiding. Voor de uitvoering van elke opdracht brengen we een werfbezoek. Bij grote en complexe projecten voeren we al in de offertefase ter plaatse een vooronderzoek en technische analyse uit.

Opvullen met grout

Om de stabiliteit van het boorgat voor vele decennia te garanderen, vullen we dit na het boren op met grout. Dit mengsel van onder andere water en cement stimuleert de warmte-uitwisseling tussen de sonde en de boring. 


Daarnaast verhindert het grout dat verschillende watervoerende lagen via het boorgat met elkaar in contact komen, een essentiële voorzorgsmaatregel om ondergrondse milieuschade te vermijden.

Extra warmte-uitwisseling

Daarnaast gebruiken wij altijd een turbocollector voor een verhoogd rendement (3 – 5%) bij de warmte-uitwisseling. Deze buissonde werd op vlak van vormgeving en materiaalgebruik ontwikkeld met het oog op een maximale uitwisseling van energie tussen de aardwarmte en de koelvloeistof (glycol of brine).

Kwaliteitscertificaten in België en Nederland

Zowel in België als Nederland beschikken wij over officiële certificaten die onze vakkundige en kwaliteitsvolle aanpak aantonen.

Als één van de weinige boorbedrijven mogen wij zowel in België als Nederland aan de slag dankzij de nodige certificaties.

 

 

Belgische certificaten


ISO9001

VCA

Nederlandse certificaten


BRL 6000-21

BRL 1100

BRL11001

BRL 2100

Wordt het werkelijke vermogen geleverd?

Na realisatie van de geothermische boring kunnen wij optioneel een TRT-test uitvoeren. Met deze Thermische Response Test controleren we de correcte uitvoering van het boorgat. De test meet het werkelijke vermogen dat door de geothermische warmtebron geleverd wordt.